NYTT FRÅN OCH MED ÅRSMÖTESUTSTÄLLNINGEN 16/3-24

Vi utökar valpklassen så att alla valpar som fyllt 12 veckor och fått sin vaccination vid den åldern kan ställas i valpklass. Det är en uttökning av den valpklassen som redan finns. In och anmäl :) 

(Det här beslutet har tagits efter kontakt och ok från Jordbruksverket.)


Aktiviteter 2024 (uppdateras efterhand)


  • 16 mars, Årsmötesutställning i Långö.
  • 16 mars, Årsmöte. Fysiskt i Stockaryd eller digitalt.


  • 13-14 juli National i Stora Segerstad.
  • 14-15 september, utställning i Tällberg.
   • Mer info senare.
  • Oktoberutställningar i Sankt Olof
   • Datum kommer senare.