Utställningsresultat Skåne 2022.


Lördag. Domare: Stephanie Allén


1. Valpklass, 4-6 månader, hanar (2 deltagare)

     1. Foxbrush Farbror Blå

     2. Little Devils Garth Brooks

2. Valpklass, 4-6 månader, tikar (2 deltagare)

     1. Foxbrush Tant Gredelin

     2. Foxbrush Tant Brun

3. Best in show valp.

     1. Foxbrush Tant Gredelin

     2. Foxbrush Farbror Blå

4. Unghundar, 6-15 månader, hanar, 10-12,5", slät (inga deltagare)

5. Unghundar, 6-15 månader, hanar, 10-12,5", broken/sträv (inga deltagare)

6. Unghundar, 6-15 månader, hanar, 12,5-15", slät (inga deltagare)

7. Unghundar, 6-15 månader, hanar, 12,5-15", broken/sträv (1 deltagare)

     1. Orions Is at Änglas

8. Unghundar, 6-15 månader, tikar, 10-12,5", slät (inga deltagare)

9. Unghundar, 6-15 månader, tikar, 10-12,5", broken/sträv (inga deltagare)

10. Unghundar, 6-15 månader, tikar, 12,5-15", slät (1 deltagare)

     1. Foxbrush Mazarin

11. Unghundar, 6-15 månader, tikar, 12,5-15", broken/sträv (1 deltagare)

     1. Joelsbo Tuffa Tassa


Barn med hund.

     1. Lukas & Hitachi

     2. Vincent & Tassa


Juniorhandler.

     1. Tilde & Hitachi

     2. Ida & Nike

     3. Marcus & Crash


12. Öppenklass, hanar, 10-12,5", slät (inga deltagare)

13. Öppenklass, hanar, 10-12,5", broken/sträv (2 deltagare)

     1. Little Devils Budels

     2. Lolk´s Jack

14. Öppenklass, hanar, 12,5-15", slät (2 deltagare)

     1. Hurricane Thor

     2. Unions Jack Crash at Änglas

15. Öppenklass, hanar, 12,5-15", broken/sträv (5 deltagare)

     1. Foxbrush Kaj Haj

     2. Foxbrush John Deere

     3. Änglas Jazzo Jamas

     4. Änglas Yviga Yngve

16. Öppenklass, tikar, 10-12,5", slät (3 deltagare)

     1. Bixit´s Margret Thatcher

     2. Foxbrush Latte Macciato

     3. Decoy´s Honey on the moon

17. Öppenklass, tikar, 10-12,5", broken/sträv (3 deltagare)

     1. Calliembo´s Tilda

     2. Calliembo´s Qvittra

     3. Little Devils Dakota

18. Öppenklass, tikar, 12,5-15", slät (4 deltagare)

     1. Decoy´s Unna

     2. Rushill Thorn of Foxbrush

     3. Funnyfarms Cosmopolitan at Joelsbo

     4. Foxbrush Hitachi at Turbo Terrier

19. Öppenklass, tikar, 12,5-15", broken/sträv (5 deltagare)

     1. Bubbles

     2. Little Devils Nike

     3. Änglas PoHo Pikkabo

     4. Top Noch Melanie

20. Bästa unghund under 12,5"

21. Bästa unghund över 12,5"

     1. Foxbrush Mazarin

     2. Joelsbo Tuffa Tassa

     3. Orions Is at Änglas

22. Best in show - unghund

     1. Foxbrush Mazarin

     2. Joelsbos Tuffa Tassa

23. Bästa hund under 12,5"

     1. Little Devils Budels

     2. Bixit´s Margret Thatcher

     3. Calliembo´s Tilda

     4. Foxbrush Latte Macciato

24. Bästa Hund över 12,5"

     1. Decoy´s Unna

     2. Bubbles

     3. Little Devils Nike

     4. Hurricane Thor

25. Best in show

     1. Little Devils Budels

     2. Decoy´s Unna

     3. Bubbles

     4. Bixit´s Margret Thatcher

26. Senior (klass för hundar som fyllt 7 år), (4 deltagare)

     1. Rushill Thorn of Foxbrush

     2. Calliembo´s Qvittra

     3. Änglas Jazzo Jamas

     4. Top Noch Melanie

27. Petclass (klass för de hundar som på något sätt inte följer rasstandard och kan ställas i de övriga klasserna), (2 deltagare)

     1. Foxbrush Bamse

     2. Foxbrush New Holland

28. Consulationclass, (hundar som ej fått rosett under dagen)

29. Avelsklass (För tik eller hane med minst 3 avkommer som visats under dagen)

30. Uppfödarklass (För uppfödare med minst 4 uppfödningar som deltagit under dagen. (2 deltagare)

     1. Little Devils

     2. Foxbrush

31. Parklass (För hundar i par som är mest lika varandra)

     1. Crash & Hitachi

     2. Jazzo & Isse

     3. Tilda & Qvittra

32. Workingclass (För hundar med minst godkänt på officiellt grytanlagsprov eller jaktintyg), (4 deltagare)

     1. Rushill Thorn of Foxbrush

     2. Bixit´s Margret Thatcher

     3. Foxbrush Kaj Haj

     4. Änglas Jazzo Jamas

33. Trackingclass (minst godkänt med ett första pris i öppenklass på officiellt viltspårprov)  1 deltagare.

     1. Lolk´s Jack

Lördag. Domare: Lynn Clough


1. Valpklass, 4-6 månader, hanar (2 deltagare)

1. Foxbrush Farbror Blå

2. Little Devils Garth Brooks

2. Valpklass, 4-6 månader, tikar (2 deltagare)

1. Foxbrush Tant Brun

2. Foxbrush Tant Gredelin

3. Best in show valp.

1. Foxbrush Farbror Blå

2. Foxbrush Tant Brun

4. Unghundar, 6-15 månader, hanar, 10-12,5", slät (inga deltagare)

5. Unghundar, 6-15 månader, hanar, 10-12,5", broken/sträv (inga deltagare)

6. Unghundar, 6-15 månader, hanar, 12,5-15", slät (inga deltagare)

7. Unghundar, 6-15 månader, hanar, 12,5-15", broken/sträv (1 deltagare)

1. Orions Is at Änglas

8. Unghundar, 6-15 månader, tikar, 10-12,5", slät (inga deltagare)

9. Unghundar, 6-15 månader, tikar, 10-12,5", broken/sträv (inga deltagare)

10. Unghundar, 6-15 månader, tikar, 12,5-15", slät (1 deltagare)

1. Foxbrush Mazarin

11. Unghundar, 6-15 månader, tikar, 12,5-15", broken/sträv (1 deltagare)

1. Joelsbo Tuffa Tassa


Barn med hund.

1. Elise & Kaj

2. Vincent & Tassa

3. Sofia & Thorn


Juniorhandler.

1. Tilde & Hitachi

2. Ida & Frigg


12. Öppenklass, hanar, 10-12,5", slät (inga deltagare)

13. Öppenklass, hanar, 10-12,5", broken/sträv (2 deltagare)

1. Little Devils Budels

2. Lolk´s Jack

14. Öppenklass, hanar, 12,5-15", slät (2 deltagare)

1. Unions Jack Crash at Änglas

2. Hurricane Thor

15. Öppenklass, hanar, 12,5-15", broken/sträv (5 deltagare)

1. Foxbrush Kaj Haj

2. Foxbrush John Deere

3. Änglas Jazzo Jamas

4. Foxbrush Liebe

16. Öppenklass, tikar, 10-12,5", slät (2 deltagare)

1. Bixit´s Margret Thatcher

2. Foxbrush Latte Macciato

17. Öppenklass, tikar, 10-12,5", broken/sträv (3 deltagare)

1. Calliembo´s Tilda

2. Little Devils Dakota

3. Calliembo´s Qvittra

18. Öppenklass, tikar, 12,5-15", slät (4 deltagare)

1. Decoy´s Unna

2. Foxbrush Hitachi at Turbo Terrier

3. Rushill Thorn of Foxbrush

4. Funnyfarms Cosmopolitan at Joelsbo

19. Öppenklass, tikar, 12,5-15", broken/sträv (5 deltagare)

1. Bubbles

2. Änglas PoHo Pikkabo

3. Little Devils Nike

4. Top Noch Melanie

20. Bästa unghund under 12,5"

21. Bästa unghund över 12,5"

1. Foxbrush Mazarin

2. Joelsbo Tuffa Tassa

3. Orions Is at Änglas

22. Best in show - unghund

1. Foxbrush Mazarin

2. Joelsbo Tuffa Tassa

23. Bästa hund under 12,5"

1. Calliembo´s Tilda

2. Little Devils Budels

3. Bixit´s Margret Thatcher

4. Little Devils Dakota

24. Bästa Hund över 12,5"

1. Decoy´s Unna

2. Bubbles

3. Foxbrush Kaj Haj

4. Unions Jack Crash at Änglas

25. Best in show

1. Decoy´s Unna

2. Bubbles

3. Calliembo´s Tilda

4. Little Devils Budels

26. Senior (klass för hundar som fyllt 7 år), (4 deltagare)

1. Änglas Jazzo Jamas

2. Rushill Thorn of Foxbrush

3. Calliembo´s Qvittra

4. Top Noch Melanie

27. Petclass (klass för de hundar som på något sätt inte följer rasstandard och kan ställas i de övriga klasserna), (1 deltagare)

1. Foxbrush Bamse

28. Consulationclass, (hundar som ej fått rosett under dagen)

29. Avelsklass (För tik eller hane med minst 3 avkommer som visats under dagen)

30. Uppfödarklass (För uppfödare med minst 4 uppfödningar som deltagit under dagen. (2 deltagare)

1. Foxbrush

2. Little Devils

31. Parklass (För hundar i par som är mest lika varandra)

1. Jazzo & Isse

2. Crash & Hitachi

3. Tilda & Qvittra

32. Workingclass (För hundar med minst godkänt på officiellt grytanlagsprov eller jaktintyg), (4 deltagare)

1. Foxbrush Kaj Haj

2. Rushill Thorn of Foxbrush

3. Bixit´s Margret Thatcher

4. Änglas Jazzo Jamas

33. Trackingclass (minst godkänt med ett första pris i öppenklass på officiellt viltspårprov) 1 deltagare.

1. Lolk´s Jack


Minsta bröstkorg.

1. Calliembo´s Margret Thacher

Copyright © Alla rättigheter förbehållna