JRTC of Swedens Kalender 2019
_________________________________________________________________________________

Aktivitet

Datum

Plats

Inbjudan/info

 

Januari

       
       

 

Februari

Manusstopp,
Russellnytt nr 1

15 Februari

 

 

Utställning
JRTC of Sweden, Årsmöte
29 Februari Hultsjö Inbjudan

 

Mars

       
       

 

April

       
       
       

 

Maj

Manusstopp,
Russellnytt nr 2
15 maj    
Utställning JRTC of Sweden 30 Maj Lindesberg  
       
       
       
       

 

Juni

       
       
       

 

Juli

National JRTC of Sweden 11-12 Juli Segerstad  
       
       
       
       

 

Augusti

Manusstopp,
Russellnytt nr 3
15 augusti    
Utställning JRTC of Sweden 15 augusti Ockelbo  
       
       
       
       
       

 

September

       
       
       
       

 

Oktober

Dubbel Utställning
JRTC of Sweden
3-4 Oktober Sankt Olof  Skåne

 

 
       

 

November

       

ManussStopp,
Russellnytt nr 4

15 november

 

 

 

December