DNA-test Linsluxation

DNA-test för linsluxation

Animal Health Trust (AHT) i England har färdiga  DNA-test för Linsluxation.
Testet påvisar om hunden är fri (normal), bärare eller affekterad, av den muterade genen som ger
Linsluxation.

Testet utförs som svabb-test, och detta (swab kit) kan beställas från AHT:s hemsida:
www.aht.org.uk/news.html#pll ,
(e-post: swabrequest@aht.org.uk ) där också mer information om detta finns: www.aht.org.uk/genetics_pll.html

AHT skriver att alla insända svabbtest, oavsett om ID-kontroll
genomförts av hunden eller ej, kommer att avläsas, och svaret skickas till ägaren.
De skriver också att testet kan utföras hemma eller av veterinär.

Testet kostar 42 engelska pund, dvs. ca 450 SEK. Kitet beställs och förskottsbetalas.
Hur man betalar står AHT:s hemsida.

 

 
Att tänka på!

Om du väljer att testa din hund så bör du se till att din veterinär utför testet. Då identifieras hunden genom koll av microchip/tatuering/ registrerings-nummer och – parallellt med de dokument som fylls i för AHT:s räkning. 

På AHT:s hemsida kan du hämta nödvändiga formulär, och instruktioner på svenska om hur
testet ska genomföras, som du tar med till din veterinär.

Klubben klargör:
I dagsläget finns inga rekommendationer eller beslut att hund ska testas.

Resultatet av detta test är självklart intressant för rasens fortsatta avel och klubben vill gärna bli informerade om era provsvar.
Kopia på svar skickas till susanne@jrtc.se